Forside    Nyheder    Profil    Det skaber vi    Security   Kontakt     

Language

 
Det skaber vi

Teambuilding  │  Udvikling  │   Kurser  │   Rådgivning  │   Sikkerhed  │   Security

> Situationsbestemt Ledelse
> Medarbejder- udviklingssamtaler
> Personlig udvikling
> Leder udvikling
> Forandringsparathed
> Forandringsledelse
> Kultur-forståelse
> Autorisationer / Værktøjer
Situationsbestemt Ledelse

Hvordan skal den gode og dygtige leder være?

Det er et spørgsmål mange har svært ved at forklare, når man spørger hertil. Men spørger man til erfaringer med ledelse, såvel hos dem som udøver ledelse samt dem, der oplever ledelse, så kan alle bidrage med historier og erfaringer om, hvornår ledelse blev oplevet som værende god ledelse og igen andre situationer, hvor ledelse blev oplevet som værende dårlig ledelse.

Kigger man lidt mere ind i disse erfaringer og historier, ja man kan jo bare dykke ned i sine egne erindringer, så kan man begynde at se en sammenhæng. At ledelse ikke er noget man kan sætte en bestemt definition på, således man bare kunne sige; "at, hvis du bare gør sådan her, så vil du være en god leder og blive betragtet som én sådan".

Det vil med andre ord sige, at forskellige ledelsesformer viser sig gode under de rette omstændigheder til specifikke mennesker. Ledelse skal altså være situationsbestemt tilpasset til den enkelte person. Nogen gange har en medarbejder brug for at få instruktion og/eller støtte og i andre situationer klarer medarbejderen sig selv med høj grad af motivation.

Vi tror på, at den gode leder er den, der kan matche dette behov for enten instruktion eller støtte hos den enkelte medarbejder og det enkelte team. Hvis medarbejderens behov imødekommes vil det skabe ro og tryghed hos medarbejderen, hvilket igen skaber produktivitet og udvikling hos medarbejderen.

Situationsbestemt ledelse er implementeret i alle vore organisatoriske udviklingsprodukter, til størst mulig gavn for kunderne.

Ligeledes tilbyder vi åbne kurser specifikt i Situationsbestemt Ledelse mod flere målgrupper, bl.a.:

  Situationsbestemt Ledelse
Deltagerne lærer værktøjet Situationsbestemt Ledelse at kende og bliver i stand til at anvende det, når de er tilbage på arbejdspladsen. Man lærer at vurdere og beslutte, hvilken ledelsesstil man bedst anvender til situationen og den enkelte medarbejder. Dermed optimerer og forbedre man sin lederrolle betydeligt.
 
  Situationsbestemt Selvledelse
Er et kursus for medarbejdere, hvor de lærer at tage ansvar, herunder ansvar for egen ledelse. Ligesom medarbejderen er en sparringspartner til lederen vedr. det faglige, så bliver medarbejderen det også mht. hvilken ledelse medarbejderen har brug for, herunder hvor meget støtte og instruktion, der er brug for, for at kunne udvikle sig fagligt og personligt.
 

Se under menupunktet "Kurser", for at se, hvornår de næste åbne kurser afvikles.

MAHILUM ▪ Stejlgaardsparken 36 ▪ 6740 Bramming ▪ Denmark
Visitor address ▪ Havdigevej 7 ▪ 6700 Esbjerg ▪ Denmark
Phone: +45 76 1000 74 ▪ CVR/SE nr. 28 16 22 94 ▪