Forside    Nyheder    Profil    Det skaber vi    Security   Kontakt     

Language

 
Det skaber vi

Teambuilding  │  Udvikling  │   Kurser  │   Rådgivning  │   Sikkerhed  │   Security

> Situationsbestemt Ledelse
> Medarbejder- udviklingssamtaler
> Personlig udvikling
> Leder udvikling
> Forandringsparathed
> Forandringsledelse
> Kultur-forståelse
> Autorisationer / Værktøjer
Medarbejder Udviklings Samtaler

Stort set alle virksomheder i dag har implementeret et eller andet niveau og system af Medarbejder Udviklingssamtaler.

Har din virksomhed det?

Vi vil tillade os at spørge, om også virksomheden får et tilstrækkeligt udbytte af disse samtaler?

Det er vores indtryk, at en del virksomheder kan opnå endnu større udbytte af disse samtaler, der jo som regel vender tilbage år efter år.

Målet må klart være, at medarbejderen udvikles og vedligeholdes bl.a. gennem disse samtaler og at virksomheden dermed får en optimeret ydelse og kvalitet gennem en medarbejder, der er tilfreds og som udvikles og vedligeholdes med baggrund i dennes personlige ressourcer og kompetencer.

Mahilum hjælper med at optimere jeres Medarbejder Udviklingssamtaler og øvrige system. Gennem en dialog og afklaring med virksomheden vil vi afdække svage områder i systemet, herunder finde frem til en målrettet indsats på at hæve standarden. Igen vores holdning er, at virksomhederne bør få noget ud af dette system. Det er mange penge der bruges i tid og ressourcer, så undlad at systemet bare "er noget, der er der" men som måske ikke virker optimal.

Nogen af de måder, der kan sættes ind på, for at hæve kvaliteten på Medarbejder Udviklingssamtalerne er følgende:

  Evaluering af systemet
Et system bliver aldrig bedre end dem der betjener det. Dette er ikke ment nedsættende, men ud fra en praktisk synsvinkel. Det er meget godt med store ambitioner og et flot system. Det er dog væsentlig, at det matcher virksomheden og dens ledere, der afvikler Medarbejdermåde Udviklingssamtalerne, således systemet ikke betragtes som et onde. Der er naturligvis mange vinkler hertil som kan justeres på, bl.a. de følgende områder:
 
  Ledernes træning, som ansvarlig for afviklingen af Medarbejder Udviklingssamtalen
Det er vigtig, at lederne helt klart har forstået virksomhedens hensigt med at bruge Medarbejder Udviklingssamtaler og forstå at forberede, afholde og følge op herpå. Lederen bør bl.a. have træning i formål og mål med samtalen samt spilleregler under afvikling af samtalen.
 
  Medarbejder viden om systemet, for at kunne være en aktiv medspiller i samtalen
Det er vigtig at medarbejderne ligeledes forstår hensigt og formål med samtalen, samt har en forståelse for spillereglerne under samtalen. Således kan medarbejderne mest optimal forberede sig og virke som en aktiv medspiller for virksomheden.
Medarbejdernes viden kan formidles gennem informationsmøder, foldere, træning, kurser m.m.

Vi skræddersyer vores løsninger direkte til Deres virksomhed og behov, hvorfor ovenstående skal forstås som inspiration. Kontakt os for nærmere samtale herom.

Se ligeledes under menupunktet "Kurser", for at se, hvornår de næste åbne kurser afvikles.

MAHILUM ▪ Stejlgaardsparken 36 ▪ 6740 Bramming ▪ Denmark
Visitor address ▪ Havdigevej 7 ▪ 6700 Esbjerg ▪ Denmark
Phone: +45 76 1000 74 ▪ CVR/SE nr. 28 16 22 94 ▪