Forside    Nyheder    Profil    Det skaber vi    Security   Kontakt     

Language

 
Security Næste

Sårbarhedsvurdering  │  Sikringsplan  │   Kurser  │   Øvelser │   Management │   Audits    Links

 

PFSO

Kurset afholdes af MAHILUM og Risk Intelligence i samarbejde

Varighed
2 dage
Dag 1: 08:30 – 18:00
Dag 2: 08:00 – 16:00

Datoer
3. - 4. september 2024
Afholdes på Odense Havn i Munkebo
Tilmelding åben

Tilmeldingsfrist
Senest 4 uger før kursusstart

Deltagerantal
Max. 20
Min. 5

Deltagerpris
kr. 8.995,-
Inkl. deltagermateriale, kursus-certifikat, morgenbuffet, frokost, eftermiddagskaffe, forfriskninger
Ekskl. moms, overnatning

Der henvises herudover til vores forretningsbetingelser for kurser.
Klik her for at læse

Tilmelding:
Pr. telefon eller e-mail som er angivet i sidefoden.

Links til Bekendtgørelser:
fra Mahilum
(som pdf-filer)
 
Bekendtgørelse nr. 1283 om sikring af havnefaciliteter.  
Bekendtgørelse nr. 1282 om sikring af havne.  
fra Retsinformation  
Bekendtgørelse nr. 1283 om sikring af havnefaciliteter.  
Bekendtgørelse nr. 1282 om sikring af havne.  
 

  Port Facility Security Officer
 
Målgruppe:

Ansatte på havnekontoret, der er udpeget som PFSO (Port Facility Security Officer), samt andre ansatte med særlige sikringsansvar/-opgaver.
 

Forkundskaber: Der er ingen specifikke krav. Dog vil det være en fordel, at kursusdeltageren har kendskab til det maritime, herunder til skib/havne operationer. Det anbefales at den danske bekendtgørelse om havnesikring er læst inden kursusstart.
Links til bekendtgørelser fremgår nederst til venstre på siden.

 
Formål: At give deltagerne den holdning, viden og de færdigheder, der kvalificerer dem til at udføre ansvaret som PFSO, herunder om pligter og ansvar som defineret i ISPS Koden (International Ship & Port Facility Security Code). 
 
Mål:

De der succesfuld gennemfører kurset vil være i stand til at varetage de pligter og ansvar som gælder for en Havne Facilitets Security Officer, hvilket inkluderer følgende, men ikke begrænset hertil:

 • gennemføre en fuldstændig sikrings inspektion af havnefaciliteten
 • sikre udviklingen og vedligeholdelse af havne Facilitetens Sikrings Plan
 • sikre implementeringen af Havne Facilitetens Sikrings Plan herunder indøvningen.
 • fortage regelmæssige sikrings inspektioner af havne faciliteten for at sikre at tilstrækkelige sikrings forholdsregler altid er til stede.
 • anbefale og indfører modifikationer i Havne Facilitetens Sikrings Plan når dette er nødvendigt, for at rette mangler og for at opdatere planen f.eks. ved ændringer på havnefaciliteten.
 • fremme sikringskulturen, herunder bevidstheden, opmærksomheden og vagtsomheden blandt havnefacilitetens ansatte samt brugere.
 • sikre tilstrækkelig træning for personer med ansvar og opgaver vedr. havnefaciliteten.
 • rapportere til relevant myndighed samt vedligeholde optegnelser over hændelser der truer havnefacilitetens sikring eller berøre sikringen i det hele taget.
 • koordinere implementeringen af Havne Facilitetens Sikrings Plan sammen med de firmaer inden for havnefaciliteten, der berøres heraf samt evt. Skibs Sikrings Officerer.
 • Koordinere evt. opgaver med sikrings/vagt firma, hvis dette bruges.
 • sikre at medarbejdere på havnefaciliteten med sikringsansvar kan leve op til kravene.
 • sikre at evt. sikrings udstyr bliver korrekt betjent, testet, kalibreret og vedligeholdt.
   

Gyldighed:

Der er pt. ingen krav om genopfriskningskursus. 
 

Sprog: Dansk
 

Ønsker De, at vi afholder et kursus kun for Deres virksomhed, da kan dette sagtens lade sig gøre. Vi afholder også kurserne på engelsk men som udgangspunkt er de åbne kurser på dansk. De bedes kontakte os for nærmere information og drøftelse af netop deres behov.

 

MAHILUM ▪ Stejlgaardsparken 36 ▪ 6740 Bramming ▪ Denmark
▪ phone: +45 76 1000 74 ▪ CVR/SE nr. 28 16 22 94 ▪