Forside    Nyheder    Profil    Det skaber vi      Security   Kontakt     

Language

 

Om Mahilum

> Baggrund
> Mission
> Vision
> Kunder
> Medarbejdere
> Samarbejdspartnere
> Staff
> Ledige stillinger
> Her finder du os

 

Mahilums staff

 

Jens Christian Madsen
Leon Kongsted
John Anders Nielsen

 

Jens Christian Madsen
Født 1965 - dansk

Jens har en meget alsidig og bred baggrund i udviklingen af virksomheder og deres medarbejdere. Han har erfaring gennem arbejdet på stort set alle niveauer i virksomhedsorganisationer.

Han har arbejdet med organisatorisk udvikling, herunder udvikling af ledere og medarbejdere, ofte på tværs af forskellige kulturer. Har formidlet viden og udviklet folk gennem seminarer, outdoor kurser osv. Hans teoretiske baggrund stammer dels fra egen udvikling gennem sin alsidige og brede karrierer, men også gennem en lang række uddannelser, kurser og certificeringer og erfaringer hermed. (bl.a. gennem Lederuddannelse, Proceskonsulent uddannelse, Voksenpædagogisk Grunduddannelse, Kommunikation med transaktionsanalyse, instruktør i Situationsbestemt Ledelse II® High Impact, Erhvervsrettet testning, testværktøjer som The Big5, FIRO-B, Element-A og MBTI)

Han har altid været med i forreste linie når der er kommet nyt, såedes har han været én af drivkræfterne, da arbejdsmiljø blev implementeret til søs, herunder som ekspert på alle fronter i sikkerhed, som arbejdsmiljøkonsulent med specialområde i det psykosociale arbejdsmiljø, ligesom han har undervist på arbejdsmiljøkurser.

Siden slutningen af 2003 har Jens arbejdet med terrorsikring. Det startede i den maritime industri på baggrund af terroren d. 11. september 2001, og Jens blev inddraget pga. sin store maritime knowhow, som har været uundværlig i implementeringen af de nye  sikrings standarder. Jens er i terrorsikring blevet oplært af de bedste engelske specialister. Han har taget denne basisviden med over i andre områder og har således stået for udarbejdelsen af sårbarheds analyser, sikringsplaner og beredskabsplaner af bl.a. banegårde, jernbanestrækninger og gods transporter i øvrigt - herunder især transporter af høj risiko gods.

Alle områder, der har at gøre med organisationer og virksomheders virke og struktur, herunder hvordan dette virker ledelsesmæssigt samt hos den enkelte medarbejder.

Han har udført større opgaver i bl.a. Danmark, Norge, Sverige, Grønland, Tyskland, Polen, Estland og Filippinerne.

Han er oprindelig uddannet som navigatør og har sejlet som overstyrmand/skibsfører i den danske handelsflåde i store dele af verdenen. Han er ligeledes uddannet erhvervsdykker.

MAHILUM ▪ Stejlgaardsparken 36 ▪ 6740 Bramming ▪ Denmark
▪ phone: +45 76 1000 74 ▪ CVR/SE nr. 28 16 22 94 ▪